Minister Zdrowia poszedł na rękę około 270 zakładom lecznictwa uzdrowiskowego: szpitalom, sanatoriom, przychodnim, zakładom przyrodoleczniczym.  Obecnie termin na dostosowanie do wyższych wymagań technicznych mija im 31 grudnia 2021 r. Za sprawą nowelizacji zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r, a zatem o cały rok.

 

Uzdrowiska nie zdążyły się dostosować

Zgodnie z par. 18 rozporządzenia z 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego uzdrowiska mają czas do końca grudnia na dostosowanie się do określonych w nim wymagań. Analiza przeprowadzona przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk przekazana do Ministerstwa Zdrowia wykazała jednak, że ok. 43 proc. wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni ich w tym terminie. To ok. 116 placówek z 270. Dlatego termin został  wydłużony do 31 grudnia 2022 roku. Nowelizacja w tej sprawie została 14 grudnia skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw, bez żadnych konsultacji. Będzie obowiązywała od następnego dnia po publikacji.

Jakie wymagania dla uzdrowisk?

Co do zasady w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych standard użytkowy pomieszczeń oraz ich wyposażenie instalacyjne nie powinno być gorsze od wymagań przewidywanych dla szpitali i sanatoriów ogólnodostępnych. Przykładowo pokoje w szpitalu uzdrowiskowym powinny być wyposażone w system sygnalizacji przywoławczej. Natomiast zakłady przyrodoleczniczy powinny posiadać oddziały zabiegowe odpowiednie do prowadzonego w nim kierunku leczniczego