13 września 2012 r. w Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja administratorów sieci IT w placówkach medycznych „Healthcare IT Trends 2012”, zorganizowana przez redakcję magazynu „Healthcare Management Magazine” oraz Akademię „Wiedza i Praktyka”. W spotkaniu, którego patronem honorowym było Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wzięło udział ponad 200 uczestników.

Podczas konferencji dyskutowano o nowych obowiązkach administratorów IT w podmiotach leczniczych w kontekście ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jedną z pierwszych prezentacji pt. „Ramy organizacyjno-prawne dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych” wygłosił Piotr Starzyk, kierownik Biura Zarządzania Projektami PIOZ, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

O tym, jak opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa danych medycznych w placówce medycznej, mówił Piotr Glen – członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z kolei Paweł Piecuch, Technology Coach, ekspert ds. Implementacji Technologii Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, zastanawiał się, czym jest najsłabsze ogniwo łańcucha zabezpieczeń każdego systemu informatycznego oraz jak zadbać o bezpieczeństwo danych medycznych w sytuacji coraz powszechniejszego zastosowania cloudcomputing.

Szczegółowe informacje dotyczące opisania procesów w placówce stanowiące pierwszy krok do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wyboru optymalnego systemu informatycznego i dostawcy omówił z kolei Ryszard Olszanowski – wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia KIG, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Prezentacje prelegentów dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.healthcareit2012.wip.pl/prezentacje.html

Źródło: www.csioz.gov.pl