„Wyrażam głęboką nadzieję, że realnym skutkiem zaproponowanych przez Panią Prezes zmian będzie umożliwienie nabycia kryteriów kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez lekarzy, którzy na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, uzyskali specjalizację pierwszego stopnia, a także doprowadzenie do aktywizacji zawodowej wielu doświadczonych fachowców cieszących się doskonałą opinią kolegów i zaufaniem pacjentów.” – napisał Prezes NRL.

Źródło: www.nil.org.pl