Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie na zaopatrzenie wystawione prawidłowo przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, potwierdzone do realizacji przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, w którym zarejestrowany jest pacjent. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego świadczeniobiorca nie musi każdorazowo potwierdzać zlecenia w OW Funduszu. W takim przypadku wydawana jest karta potwierdzenia ważna 12 miesięcy.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl