Placówka w Nowym Sączu zlokalizowane jest przy ulicy Rzemieślniczej 5. Posiada 2 sale przedporodowe, 2 sale porodowe oraz 14 pokoi działających w systemie rooming-in.

Medikor oferuje także specjalistyczne usługi ambulatoryjne oraz diagnostykę. Można tutaj wykonać badania diagnostyczne – mammografię, USG oraz biopsje oraz badania laboratoryjne. 

Usługi są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2014 ma wartość 4 791 590,80 zł. Środki finansują leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa (jest na nie przeznaczone 3 412 864 zł) oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej i okulistyki, a także na profilaktyczne programy zdrowotne.

Neomedic prowadzi takżę Szpital Ujastek w Krakowie oraz  Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie.

Czytaj: Ujastek zmienia nazwę na Neomedic >>>