W maju odbyło się walne zgromadzenie Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU), które wybrało nowego prezydenta na 2022 rok. Został nim włoski farmaceuta Roberto Tobia, członek federacji Federfarma.  Wiceprezydenturę organizacji skupiającej 32 kraje UE, objął Raimund Podroschko z Austrii.

Ambitne plany nowych władz   

- Przyszły rok będzie miał kluczowe znaczenie dla przekształcenia roli UE w zakresie zdrowia publicznego dzięki wielu inicjatywom ustawodawczym, które będą miały znaczący wpływ na codzienne praktyki farmaceutyczne, od przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego UE po utworzenie przestrzeni dla danych dotyczących zdrowia podkreślił w przemówieniu Tobia. Nowo wybrany prezydent PGEU na 2022 rok, nawiązał także do pandemii COVID-19, wskazując, że pandemia ujawniła mocne i słabe strony systemów opieki zdrowotnej, pokazując, że ​​farmaceuci od jej pierwszego dnia, będąc na pierwszej linii frontu walki przeciw COVID-19, są silnym i niezbędnym filarem, pracującym z niestrudzonym zaangażowaniem na rzecz pacjentów.

Umocnienie pozycji grupy

Wiceprezydent PGEU na rok 2022 Raimund Podroschko, w swoim przemówieniu wskazał, że wsparcie zaoferowane w trakcie pandemii pacjentom przez farmaceutów przyczyni się do umocnienia PGEU, jak i europejskiej farmacji. Wyraził także nadzieję na docenienie przez decydentów roli środowiska farmaceutycznego.

PGEU została założona w 1959 roku. Organizacja promuje rolę farmaceutów, jako kluczowych pracowników służby zdrowia w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej, wnoszących dynamiczny i wciąż ewoluujący wkład w poprawę zdrowia pacjentów.  PGEU skupia społeczności farmaceutów z 32 krajów Europy. Jej zadaniem jest reprezentacja interesów swoich członków, monitoring prawodawstwa oraz inicjatyw związanych z rynkiem farmaceutycznym na poziomie unijnym. Przedstawiciele organizacji pozostają w stałym kontakcie z władzami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.