Konieczność wydania nowego obwieszczenia pojawiła się w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej, a wykaz dokumentów musiał zostać uzupełniony o dokumenty obowiązujące w tym kraju. Obwieszczenie poprzedzone było obwieszczeniem z dnia 9 marca 2007 r. (M. P. Nr 22, poz. 250).

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl