Agnieszka Pachciarz została, która została oficjalnie nowym szefem NFZ – premier wczoraj zatwierdził jej kandydaturę. Dziś weźmie udział w spotkaniu z radą Narodowego Funduszu Zdrowia. – Z nowym prezesem będziemy dziś rozmawiać o sprawozdaniu funduszu za ubiegły rok, a także o obecnej sytuacji finansowej – poninformowała Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek rady funduszu.

Pieniądze to kwestia kluczowa – bo jak zapowiada Agnieszka Pachciarz, jej główny cel to zracjonalizowanie systemu wydawania pieniędzy. Promowane będą kompleksowość, jakość i efektywne leczenie. Zostanie też uproszczona droga pacjenta do świadczeń. Nowa prezes zapowiedziała też dobrą współpracę z Ministerstwem Zdrowia. Jej zdaniem to bardzo istotne, albowiem rozwiąże dotychczasowe problemy wynikające z konfliktu między obiema instytucjami. Pierwszym sprawdzianem jej skuteczności będzie złagodzenie sporu z lekarzami – ma czas do niedzieli, od wtedy lekarze zapowiadają strajk.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna