Umowa na nowy zakres świadczeń (KO-CZR) będzie mogła zostać zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który posiada już zawartą z NFZ umowę na określone zakresy świadczeń dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy. W nowym załączniku nr 1d przewidziano katalog produktów rozliczeniowych w ramach koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaś w załączniku nr 2c przewidziano wzór umowy na nowy zakres świadczeń.

Zarządzenie przewiduje również rozszerzenie stosowania współczynnika korygującego dla świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki psychologiczno-psychiatrycznej o świadczenia udzielane kobietom po niepowodzeniu położniczym (poprzednio wyłącznie w okresie roku po porodzie).

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Nowelizacja ma wejść w życie 16 czerwca 2017 roku, przy czym znajdzie ona zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 lipca 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.nfz.gov.pl