Treść zarządzenia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane Nr 69/2013/DSOZ Prezesa została zmieniona z dnia na dzień bez poddania nowego projektu konsultacjom społecznym. W rezultacie w zarządzeniu brakuje wcześniej proponowanych zapisów o procedurach dodatkowo finansowanych.

Źródło: www.nipip.pl