Maciej Hamankiewicz, Prezes NRL w dniu 5 listopada wystosował pismo do Wiceministra Zdrowia Igora Radziwicza-Winnickiego w związku z nadesłanym do NIL 29 października 2013 r. w celu konsultacji społecznych projektem rozporządzenia w sprawie sposobu i procedur przygotowywania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę.

Zgodnie z pismem Ministerstwa, termin na zgłaszanie uwag do projektu upłynął 1 listopada.

Jak można przeczytać w zamieszczonym na stronie internetowej piśmie NIL, przedmiotowe pismo wpłynęło do biura NIL dopiero 4 listopada.

Prezes NRL zaapelował o poprawę prowadzenia dialogu społecznego.

Źródło: www.nil.org.pl