W poprzedniej kadencji parlamentu w resorcie zdrowia toczyły się prace nad projektami dotyczącymi połączenia Centrum Onkologii z Instytutem Hematologii w Warszawie oraz oddzielenia gliwickiego oddziału Centrum Onkologii. Kwestia obu planowanych zmian budziła kontrowersje w środowisku lekarzy i pacjentów.
 
- 4 listopada 2015 roku ówczesny minister zdrowia Marian Zembala podjął decyzję o zaprzestaniu procedowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii. Od tego czasu stan faktyczny sprawy nie uległ zmianie – przekazała w piątek 5 lutego 2016 rzecznik prasowy ministra zdrowia Milena Kruszewska.
 
- Prace polegające na wydzieleniu z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oddziału w Gliwicach w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach nie zostały ponownie wszczęte. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację instytutów badawczych i analizuje ich funkcjonowanie – dodała.
 
Za usamodzielnieniem gliwickiego instytutu opowiada się jego obecne kierownictwo oraz wieloletni dyrektor profesor Bogusław Maciejewski, który w 2015 roku zrezygnował z tej funkcji. W piątek 5 lutego 2016 z apelem do rządu o zgodę na utworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii przez wydzielenie Centrum Onkologii w Gliwicach z Instytutu Onkologii w Warszawie wystąpiły wspólnie śląskie media: "Dziennik Zachodni", katowicka "Gazeta Wyborcza", a także Polskie Radio Katowice i TVP3 Katowice. Wcześniej za takim rozwiązaniem opowiedział się marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, zaś posłanka PiS, członkini sejmowej komisji zdrowia Barbara Dziuk, stanęła na czele utworzonego niedawno w Gliwicach Stowarzyszenia na rzecz Utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii.
 
 
Zwolennicy usamodzielnienia gliwickiego instytutu opowiadają się za przeznaczeniem pieniędzy wypracowanych przez szpital na rzecz tej placówki i jej pacjentów. Obecnie, kiedy jest częścią ogólnopolskiej instytucji, nadwyżki trafiają do oddziałów w innych częściach kraju.
 
Centrum Onkologii zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów w 1951 roku. Instytut ma siedzibę w Warszawie oraz dwa oddziały zamiejscowe - w Gliwicach i w Krakowie.(pap)