Zgodnie z założeniami szpitale mają zapewnić leczenie pacjentów przez 12 miesięcy , od pobytu w szpitalu, po rehabilitację i wizyty u specjalistów już po wypisie. Świadczenia muszą też być realizowane w określonych terminach.

Jeden z zapisów mówi o tym, że premiowany jest powrót do pracy zawodowej chorych, ale tylko wtedy, gdy nastąpi to  wciągu trzech miesięcy od wypisu ze szpitala. Może to spowodować, że lekarze i placówki będą wybierać do KOZ osoby młodsze, aktywne zawodowo i w  miarę dobrym stanie zdrowia. Tymczasem osoby po zawale często mają dodatkowe problemy kardiologiczne.

Problemem przy wprowadzaniu tych rozwiązań może być także zbyt mała ilość przeznaczonych na ten cel pieniędzy. NFZ zaplanował, że wydatki na ten cel wzrosną o 30 mln zł. Dodatkowo obniżono stawki za świadczenia w kardiologii interwencyjnej.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

 [-OFERTA_HTML-]