W związku z wątpliwościami związanymi z faktem obowiązywania nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 październiku 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, NIA informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie z 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy oplata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 23, poz. 126).

Jak podkreślił Eugeniusz Jarosik z Biura Prasowego NIA, tekst rozporządzenia, który widniał na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nie jest tekstem obowiązującym. Nowe rozporządzenie do tej pory nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Gdy to nastąpi, informacja o tym znajdzie się na stronie internetowej NIA.

Źródło: www.nia.org.pl