Komunikat został wydany w związku ze zmianą lokalizacji Wykazu szkół i placówek oświatowych według typów publikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z tego względu przy atrybucie rodzaj szkoły znajdującym się w elemencie nfz:med-szkolna (poziom piąty komunikatu) treść opisu w kolumnie Dodatkowe wyjaśniania, ograniczenia i zależności została zmieniona zgodnie ze słownikiem typów szkół i placówek publikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek/27-wykaz-wg-typow.html

Źródło: www.nfz.gov.pl