W związku z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w I kwartale 2016 roku, wartość WWBDp uprawniająca do stosowania przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do podanego. zarządzenia, wynosi 3000 punktów.