Stwierdzone uchybienia polegały na nieprawidłowym oznaczeniu poziomu odpłatności na receptach, braku oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji, ordynacji leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi oraz wystawieniu recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie.

Czytaj: Będą nowe zasady kontroli placówek medycznych przez NFZ >>>

Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, które polegały na przykład na braku wpisów dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept. W dokumentacji brak było także diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczył, czyli  brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków i brak adnotacji o ilości przepisanych leków oraz sposobie dawkowania. 

Zanotowano także braki formalne w dokumentacji medycznej, takie jak brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp., a także niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną (recepta wystawiona w innym dniu niż data porady, inne dawkowanie itp.). Stwierdzono także brak dokumentacji medycznej czy też wystawienie recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.