NFZ przypomina, że pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia, w tym także leki, dlatego niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu.

Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej – przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia w komunikacie na swojej stronie. NFZ podaje także informacje związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recept na leki refundowane.

Na jednej recepcie może zostać przepisanych do pięciu różnych leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych a także podwójna ilość leku recepturowego. W przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele można wystawić do szesnastu recept niezbędnych pacjentowi, maksymalnie łącznie na 120 dni stosowania.

Osoba przepisująca leki może wystawić do dwunastu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie trzysta sześćdziesiąt dni, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż na 120 dni stosowania.

Przepisy określają także wymiary recepty będącej przedmiotem refundacji, które nie mogą być mniejsze niż 90x200 mm.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2014 r.