Kandydaci na zastępcę prezesa NFZ ds. medycznych muszą między innymi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny oraz co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym.

Termin składania ofert mija 24 czerwca 2014 roku.