NFZ: eWUŚ nie pozbawia nikogo bezpłatnego leczenia
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej informację prasową odnoszącą się do publikacji red. Elżbiety Cichockiej pt. "System pozbawia leczenia" (opubl. Gazeta Wyborcza), sugerującej rozrost biurokracji między szpitalem, Funduszem a pacjentem i tym samym pozbawienie prawa do świadczeń 2,5 miliona pacjentów, którym eWuś wskazuje brak ubezpieczenia.

Jak podkreśla NFZ, system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) nie pozbawia nikogo prawa do bezpłatnego leczenia ani nikogo też nie wykreśla z listy ubezpieczonych. Zdaniem Funduszu, problem 2,5 miliona osób nieuprawnionych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w 2012 r. dotyczy osób, które w ogóle nie korzystały ze świadczeń w polskich szpitalach i przychodniach. W większości są to osoby przebywające za granicą, tam opłacające składkę zdrowotną i tam objęte opieką medyczną.

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń (czerwone światło) pacjent może przedstawić odpowiedni dokument (np. legitymacja rencisty/emeryta) albo złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń finansowanych. Dla świadczeniodawcy jest to gwarancją rozliczenia przez Fundusz udzielonego świadczenia, pacjent natomiast może wyjaśnić u pracodawcy bądź w oddziale wojewódzkim Funduszu swój status. Odnosząc się do publikacji Elżbiety Cichockiej, rzecznik prasowy centrali NFZ zauważa, że w ciągu dziewięciu miesięcy funkcjonowania systemu nie odnotowano ani jednego przypadku pozbawienia przez eWUŚ prawa do bezpłatnego leczenia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 września 2013 r.

\
Data publikacji: 24 września 2013 r.