Nowe zasady realizacji i finansowania świadczeń udzielanych pacjentom wentylowanym mechaniczne wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Marcin Pakulski poinformował na spotkaniu, że Fundusz dokonując wyceny na obowiązujących zasadach, korzystał między innymi z analizy kosztów udzielania tego typu świadczeń, dokonanej przez specjalistyczną firmę na zlecenie jednego ze świadczeniodawców. Określono w niej, że wycena tzw. osobodnia na poziomie średnio 100 zł jest adekwatna do ponoszonych przez świadczeniodawców kosztów.

W 2014 roku obowiązują stawki średnio 164 zł – dorośli i 168 - dzieci w przypadku osób wentylowanych inwazyjnie oraz odpowiednio 114 zł i 117 zł w przypadku osób wentylowanych nieinwazyjnie. Według prezesa Pakulskiego nie ma więc żadnych podstaw do twierdzenia,  że przyjęta przez NFZ wycena ograniczy dostępność do świadczeń. Wprost przeciwnie, jak stwierdził prezes,  utrzymanie stawki za osobodzień w przypadku osób wentylowanych inwazyjnie na tak wysokim poziomie gwarantuje odpowiednią w stosunku do potrzeb dostępność do tego świadczenia.

Fundusz zaproponował jedną wspólną stawkę, korzystną również dla świadczeniodawców opiekujących się pacjentami wentylowanymi mechanicznie poniżej ośmiu godzin na dobę.

Istotne podczas prac nad zarządzeniem było ścisłe powiązanie stanu chorobowego pacjenta z kosztami świadczeniodawcy opieki nad nim i nakładami finansowymi NFZ, planowanymi na bieżący rok na poziomie nakładów w 2013 roku.