Jest to największa kwota, którą oddział Funduszu przeznaczył na nadwykonania w ciągu ostatnich kilku lat. W ramach tych środków rozliczeniem objęte zostaną nadywkonania we wszystkich rodzajach świadczeń.

W 100 procentach, zostaną sfinansowane świadczenia wykonane ponad limit z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także świadczenia stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne oraz tzw. świadczenia kontraktowane odrębnie. Na ten cel przeznaczono 6,3 mln zł.

Na nadwykonania powstałe w wyniku udzielania ponad limit pozostałych rodzajów świadczeń przeznaczone zostanie 26,4 mln zł, z czego 16,4 mln zł przeznaczono na zapłatę za świadczenia udzielone w obszarze leczenia szpitalnego, 5,4 mln zł na sfinansowanie nadwykonań w obrębie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 1,1 mln zł na świadczenia rehabilitacyjne a 3,4 mln zł na zapłatę za świadczenia opieki długoterminowej i paliatywno–hospicyjnej.