Według prezesa dystrybutora farmaceutycznego nowe przepisy nie dorowadzą do  zamknięcia lub ograniczenia liczby aptek już istniejących.

- Nie spodziewamy się też szybkiego przełożenia znowelizowanego prawa na wyniki Grupy.  Widzimy jednak, że już same prace nad nowelizacją bardzo mocno i pozytywnie wpłynęły na nastroje wśród właścicieli aptek, którzy żyli pod dużą presją ze strony sieci aptecznych – uważa Piotr Sucharski.

Prezes Neuca twierdzi, że na tej podstawie można oczekiwać, że niezależni aptekarze będą myśleć bardziej perspektywicznie, inwestować i podpisywać dłuższe umowy.

- Pragniemy podkreślić, że bliskie relacje z indywidualnymi farmaceutami nie są w naszym przypadku niczym nowym, czy skutkiem wprowadzenia nowej ustawy. Neuca jest jedyną firmą, której strategia, od początku opiera się na wspieraniu rozwoju aptek niezależnych i która nie posiada własnych aptek.


Czytaj: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


Grupy Neuca zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników.  Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce.

Od 2014 roku, za pośrednictwem spółki zależnej Neuca Med, Neuca tworzy sieć przychodni. Obecnie w wyniku akwizycji sieć liczy 57 placówek, które obejmują opieką 120 tysięcy pacjentów. Placówki działają w siedmiu województwach.

Nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne, która wejdzie w życie 25 czerwca 2017 roku, wprowadza między innymi zasadę „Apteka dla aptekarza, zgodni z która zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, oraz spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci.

Ustawa wprowadza zakaz wydania zezwolenia na aptekę, gdy wnioskodawca, wspólnik bądź partner spółki będącej wnioskodawcą prowadzi sam lub przez swoich wspólników/partnerów co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub jest związany korporacyjnie bądź kapitałowo z innymi podmiotami prowadzącymi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

 [-DOKUMENT_HTML-]