Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na projekty B+R w obszarze innowacyjnej medycyny przygotowano dla przedsiębiorców 95 mln zł. Jest to drugi nabór w programie sektorowym INNOMED.

Program jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych.

- Zaawansowane technologicznie rozwiązania w medycynie wymagają dużych nakładów finansowych oraz wiążą się z dużym ryzykiem. W Polsce systematycznie rośnie jednak liczba przedsiębiorstw podejmujących wyzwanie konkurencji z elitą światową w obszarze innowacyjnej medycyny – zauważa profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Wierzę, że dzięki naszemu wsparciu będą one miały szanse na szybką komercjalizację wyników swoich badań i prac rozwojowych - mówi dyrektor Centrum.

II konkurs programu INNOMED jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Budżet konkursu wynosi 95 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października 2015 r., a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 mln zł.

Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło już ponad miliard złotych. W ramach I konkursu INNOMED wsparcie w wysokości 110 mln zł otrzymało 17 konsorcjów. Natomiast w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRAEGMED, NCBR wsparło innowacyjne projekty kwotą ponad 670 mln zł. Nabór wniosków w trzecim konkursie o budżecie 115 mln zł rozpocznie się już 15 września 2015.

Szczegółowe informacje o konkursie i programie INNOMED są dostępne na stronie NCBR

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ncbir.pl, stan z dnia 3 sierpnia 2015 r.