W związku z tym Naczelna Rada Lekarska zwróciła się 5 grudnia 2014 do Prezesa Rady Ministrów z apelem o wstrzymanie wejścia w życie tych przepisów.

Czytaj także: Pakiet onkologiczny: lekarze zaniepokojeni brakiem przepisów wykonawczych >>>

Rada przypomina także, że podjęła wiele działań dotyczących tzw. pakietu antykolejowego i pakietu onkologicznego. Należało do nich opiniowanie przedstawianych w ramach pakietów projektów ustaw, przedstawianie postulatów dotyczących finansowania świadczeń, kształcenia lekarzy, a także nakładania na lekarzy i pielęgniarki dodatkowych obowiązków w związku z przepisami pakietu.