Izba apeluje do wszystkich farmaceutów o zaangażowanie się w przekazywanie tych informacji, co pomoże władzom samorządu aptekarskiego w unaocznieniu właściwym organom problemu braku wielu leków ratujących zdrowie i życie.

„Niestety, wśród osób odpowiedzialnych za prawidłową dystrybucję i zaopatrzenie aptek w produkty lecznicze w naszym kraju panuje przekonanie, że problem ten praktycznie nie istnieje. Samorząd aptekarski, dysponując informacjami z aptek, chce zwrócić uwagę na realne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli wynikające z niedoboru produktów leczniczych w aptekach. Dlatego apeluję o zaangażowanie i regularne wypełnianie ankiety” – czytamy w komunikacie wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej Marka Jędrzejczaka.

Wiceprezes informuje też, że przygotowywany jest formularz, za pomocą którego także pacjenci będą mogli zgłaszać swoje problemy związane z utrudnionym lub całkowitym brakiem dostępu do produktów leczniczych. O terminie uruchomienia dodatkowego formularza oraz sposobie jego prowadzenia Izba będzie informować.

Formularz służący do zgłaszania braku leków przez apteki dostępny jest na stronie: www.nia.org.pl

Brak leków w aptekach to między innymi efekt tzw. handlu równoległego. Rozwiazania tego problemu proponuje między innymi Michał Roszak, autor publikacji „Handel równoległy produktami leczniczymi Granice swobody przepływu towarów na unijnym rynku farmaceutycznym” .

Czytaj więcej na ten temat:

Handel równoległy: rozwiązaniem może być porozumienie z producentami leków >>>

Handel równoległy lekami powinien być rozwiązany systemowo >>>