MZ: zmiany w wykazach leków refundowanych
\\

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację prasową w związku ze zmianami w wykazach refundowanych leków stosowanych w ramach programów lekowych oraz chemioterapii, a także dostępnych w aptece na receptę.

W wyniku zakończenia prac trwających w Resorcie Zdrowia, których prowadzenie zasygnalizowane zostało w komunikacie z 20 sierpnia 2012 r., MZ zawiadamia, że w porównaniu do projektu z 20 sierpnia 2012 r., w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r. dokonano pewnych zmian.

Dla 3 leków dostępnych w aptece na receptę dodano nowe wskazanie:

- wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: letrozol – 1 produkt),

- pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 r.ż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (substancje czynne: desmopresyna – 2 produkty).

W przypadku leków na receptę uunięto również 3 produkty z grupy insulin ludzkich i analogów insulin ludzkich o nazwach handlowych: Humalog KwikPen, Humalog Mix25 KwikPen, Humalog Mix50 KwikPen. Jednocześnie w wykazie nadal objęte są refundacją pozostałe produkty podmiotu odpowiedzialnego w innych wstrzykiwaczach do podawania insuliny.

W przypadku leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii:

- dodano 2 nowe leki (nowe kody EAN) zawierające substancję czynną etanercept, które przeznaczone są do stosowania w leczeniu chorób reumatycznych u dzieci;

- dla 24 leków zawierających substancję czynną temozolomid refundacją objęto zastosowanie we wskazaniach pozarejestracyjnych w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz innych guzów litych poza ośrodkowym układem nerwowym u dzieci;

- dla 1 leku zawierającego lamiwudynę, refundacją objęto zastosowanie we wskazaniach pozarejestracyjnych w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u pacjentów po przeszczepach lub pacjentów z chłoniakami leczonych rytuksymabem;

- dla 2 leków zawierających substancję czynną bortezomib, zmieniono dotychczasowy program lekowy leczenia szpiczaka mnogiego w sposób umożliwiający leczenie pacjentów z niewydolnością nerek oraz pacjentów ze szpiczakiem mnogim wcześniej nieleczonych i niekwalifikujących się do leczenia w chemioterapii wysokodawkowej.

Jednocześnie MZ przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 29 sierpnia 2012 r.