Wiceminister odpowiadał na pytania posłów PO dotyczące stanu realizacji programu dotyczącego bezpłatnych leków dla seniorów.

Łanda ocenił, że już po pierwszych miesiącach funkcjonowania wprowadzone rozwiązania "wydają się być dużym sukcesem". Zaznaczył, że z danych resortu wynika, iż spada liczba seniorów, którzy nie wykupują przepisywanych im leków.
- Realizacja programu przebiega bez żadnych problemów, protestów - dodał wiceminister.

Poinformował, że we wrześniu 2016 roku koszty listy bezpłatnych leków dla seniorów (oznaczonej symbolem "S") wyniosły prawie 26 mln zł. Wiceminister zaznaczył, że jeśli te koszty będą podobne w kolejnych miesiącach, uda się zachować reżim wydatków z budżetu na ten cel - koszty listy na koniec roku powinny bowiem wynieść około 103 mln zł; resort zakładał, że może na ten cel wydać maksymalnie 125 mln zł.

 

Wiceminister poinformował również, że we wrześniu 2016 roku w ramach programu wydano ponad 2,7 mln opakowań bezpłatnych leków, a skorzystało z nich 27 tysięcy uprawnionych osób.
- Wykaz +S+ powstaje z leków, które są już na liście refundowanej. To są leki, które już zostały wyselekcjonowane jako te najważniejsze, najbardziej potrzebne - powiedział.

Zgodnie z projektem seniorzy mogą otrzymać receptę na bezpłatny lek najwcześniej w dniu swoich 75. urodzin. Może ją wystawić lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. W razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej placówce.

Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się w wykazie ministra, mogą otrzymać bezpłatnie - uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją.

Na receptach na bezpłatne leki lekarze lub pielęgniarki powinni w odpowiednim miejscu wpisywać symbol "S". Po otrzymaniu recepty warto upewnić się, czy lekarz nie zapomniał o tym oznaczeniu, ponieważ farmaceuta nie ma możliwości dopisania "S" na recepcie.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy (czyli w 2017 roku) na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564,3 mln zł. Ta kwota jest zagwarantowana w projekcie budżetu państwa na przyszły rok (200 mln zł ujęto w części budżetu państwa przeznaczonej na zdrowie, a 364,3 mln zł - w rezerwie celowej). (pap)