Zadania AOTMiT to między innymi opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie analiz weryfikacyjnych w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego. Agencja odpowiada za wydawanie rekomendacji m.in. w zakresie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania.

AOTMiT wydaje rekomendacje także jeśli chodzi o usunięcie danego świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych czy objęcia refundacją danego leku. Zajmuje się także wydawaniem opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Roman Topór-Mądry jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą zdrowia publicznego, epidemiologiem, uczestnikiem i koordynatorem licznych projektów badawczych.(pap)