Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego MZ, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, realizuje projekt pn.: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przekazanie pracownikom podmiotów leczniczych – w szczególności tym zaliczającym się do szeroko rozumianej kadry zarządzającej – wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowego modelu rachunku kosztów (przygotowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej) w procesie uzyskiwania rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej i w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi. Dodatkowym celem Projektu będzie upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji oraz modeli organizacji opieki zdrowotnej zgodnie z ideą opieki koordynowanej (managed care).

W ramach ww. projektu Ministerstwo Zdrowia organizuje m.in. bezpłatne jednodniowe szkolenia, które przewidziane są dla wszystkich podmiotów leczniczych, w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), przedstawicieli podmiotów tworzących oraz akademii medycznych będących beneficjentami projektu.
Ministerstwo Zdrowia do udziału w szkoleniu zaprasza: Dyrektorów, Prezesów, Głównych Księgowych i ich zastępców, Naczelników, Ordynatorów, Pielęgniarki Naczelne, Oddziałowe, Koordynujące, Pełnomocników, Koordynatorów oraz Pielęgniarki, Analityków, Statystyków i innych pracowników zainteresowanych poprawą efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych.
Obecnie rozpoczął się już proces rekrutacyjny na szkolenia organizowane w następujących województwach: Wielkopolskim – 3 października 2012 r.; Małopolskim – 17 października 2012 r.; Pomorskim – 25 października 2012 r. oraz Lubuskim – 30 października 2012 r. O miejscu, terminie oraz godzinie rozpoczęcia szkolenia zainteresowani zostaną bądź zostali już poinformowani przez współpracującą z Ministerstwem Zdrowia w zakresie działań rekrutacyjno – organizacyjnych, firmą „Fundacja Pro Economicus.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MZ.

Źródło: www.mz.gov.pl