MZ: projekt rozporządzenia ws. zakresu informacji dotyczących nabywania produktów leczniczych przekazany do konsultacji społecznych
\\

MZ rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, w ramach umowy z NFZ o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

16 listopada br. Minister Zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zakres informacji gromadzonych przez świadczeniodawców dla NFZ, zawierających dane związane z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obejmuje: identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca udzielenia świadczenia; strony transakcji dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dane świadczeniodawcy – identyfikator świadczeniodawcy nadany przez Fundusz oraz NIP i REGON; - dane dotyczące dostawcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych — nazwę, NIP, REGON i adres siedziby; dane dotyczące faktury, dane dotyczące pozycji faktury nabytego lek, dane dotyczące pozycji faktury nabytego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Termin zgłaszania uwag upływa 22 listopada br. Uwagi można przekazywać na adres: dep-pl@mz.gov.pl.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 19 listopada 2012 r.