Jak mówił w środę minister, agencja ma być wzorowana na brytyjskiej Medical Research Council. Ma mieć trzy piony. Pierwszy będzie zajmował się przyznawaniem grantów dla naukowców na realizację projektów badawczych. Drugi ma realizować badania naukowe zlecane przez administrację. Szef resortu wyjaśnił, że gdyby chciał mieć informacje np. na temat wpływu smogu na zdrowie mieszkańców z danego obszaru, to zwrócił by się właśnie do tego pionu Agencji. Pion ten mógłby realizować rządowe zlecenia badań epidemiologicznych. W gestii trzeciego pionu ABM byłaby realizacja badań własnych Agencji.

W ocenie ministra zdrowia budowa agencji nie wiązałaby się z kosztami. Miałaby się mieścić w budynkach należących do Ministerstwa Zdrowia i wykorzystywać zaplecze resortowych instytutów badawczych.

Prace Agencji mają być – według Szumowskiego – częściowo finansowane z odpisu Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister wskazał, że obecnie NFZ już finansuje część badań klinicznych, gdyż są one realizowane w ramach terapii realizowanych w ramach kontraktów z Funduszem. (ks/pap)