Poza tym lek objęty refundacją stosowany we wskazaniu „padaczka oporna na leczenie" może być refundowany jako lek II lub III rzutu w leczeniu każdego rodzaju padaczki.

Minister zdrowia wydał taką opinię po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa Epileptologii.

Czytaj: Kandydaci i kierowcy badani w kierunku padaczki>>>

Ministerstwo podkreśliło też w komunikacie, że należy wziąć pod uwagę zakres wskazań objętych refundacją dla konkretnego leku przeciwdrgawkowego (kodu EAN) zgodnie z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jednocześnie minister zdrowia wskazał, że jedynie prowadzenie terapii zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epileptologii gwarantuje osiągnięcie optymalizacji leczenia oraz najlepszych możliwych efektów zdrowotnych.