MZ: 2500 miejsc rezydenckich w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym
\\

W związku z zatwierdzeniem przez ministra zdrowia nowych programów specjalizacji (86 programów podstawowych i 280 wariantów) lekarze i lekarze dentyści, którzy zakwalifikują się na specjalizację w najbliższym postępowaniu, będą odbywać kształcenie w nowym systemie modułowym.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że podział miejsc rezydenckich został dokonany na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania w poszczególnych dziedzinach medycyny, ale również w konsekwencji już dokonanych zmian w systemie kształcenia lekarzy.

Odbywanie szkolenia w trybie rezydentury będzie możliwe nie tylko w podstawowych dziedzinach specjalizacji, ale również tych, które dotąd były dziedzinami szczegółowymi, takich jak alergologia, angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, choroby płuc, diabetologia, endokrynologia, farmakologia kliniczna, gastroenterologia, geriatria, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna sportowa, nefrologia, neurologia dziecięca, neuropatologia, onkologia i hematologia dziecięca, otorynolaryngologia dziecięca, reumatologia i toksykologia kliniczna.

Od jesieni 2014 r. po raz pierwszy rezydentury zostały również przyznane w nowych dziedzinach pediatrycznych, takich jak choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, nefrologia dziecięca oraz pediatria metaboliczna.

Po raz pierwszy możliwe stało się również szkolenie w trybie rezydenckim w dziedzinie geriatrii, gdzie przyznano 83 miejsca rezydenckie. Jest to jeden z elementów budowania kompleksowego systemu opieki medycznej nad osobami starszymi, obok między innymi już realizowanego programu szkoleń dla lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarek w dziedzinie geriatrii, systematycznego wprowadzania coraz większej liczby leków na listę refundacyjną oraz w perspektywie utworzenia Narodowego Instytutu Geriatrii.

Lekarze zainteresowani odbywaniem rezydentury internistycznej, poza miejscami przyznanymi w tej konkretnej specjalizacji, będą mogli również skorzystać z możliwości szkolenia w trybie rezydenckim w innych dziedzinach medycyny, w których moduł podstawowy stanowią choroby wewnętrzne.

Ministerstwo informuje w komunikacie, że przyznanie maksymalnej liczby miejsc rezydenckich w wybranych dziedzinach medycyny, w tym głównie priorytetowych, jest zachętą dla młodych lekarzy do kształcenia w specjalizacjach deficytowych, ale wynika również z konieczności dostosowania systemu kształcenia lekarzy do wprowadzanych zmian w leczeniu onkologicznym oraz zmian mających na celu uporządkowanie i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 11 września 2014 r.

\
Data publikacji: 11 września 2014 r.