Jak informuje „Medycyna Praktyczna Online", Komisje Finansów Publicznych i Zdrowia rozpatrzyły sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.
W dniu 26 lipca br. Sejmowe Komisje Finansów Publicznych i Zdrowia rozpatrzyły sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komisje „przyjęły sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania Podkomisji".
Jak wynika z projektu, „ma on na celu m.in. wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi Rzecznik Ubezpieczonych i Rzecznik Praw Pacjenta oraz odpowiednio ich zastępcy, nie mogą:
- zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej,
- wykonywać innych zajęć zawodowych,
- należeć do partii politycznej,
- prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością ich urzędu".
Ponadto projekt określa, „jakie kryteria zobowiązany jest spełniać Rzecznik Ubezpieczonych i Rzecznik Praw Pacjenta".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 28 lipca 2011 r.
 
Data publikacji: 29 lipca 2011 r.