Projekt zakłada poprawę jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą wspierały decyzje zarządcze dotyczące chorób kardiologicznych i onkologicznych.

Czytaj: Mapy potrzeb zdrowotnych pomogą zmniejszyć nierówność w dostępie do zdrowia >>>

W ramach projektu będą realizowane warsztaty z zakresu opracowania modeli prognostycznych z udziałem ekspertów, w celu weryfikacji przyjętej metodologii prognozowania chorobowości oraz kontraktowania usług medycznych i planowania inwestycyjnego. Odbędą się także szkolenia dla kadry zarządzającej i przedstawicieli dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych chorób onkologicznych i kardiologicznych w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/