Ministerstwo Zdrowia, w związku ze zbliżającym się terminem wydania kolejnego, XXIV obwieszczenia refundacyjnego, informuje, że prowadzi negocjacje cenowe z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych, których celem jest zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz sukcesywne wprowadzanie do refundacji nowych, skutecznych i bezpiecznych terapii lekowych.

Ministerstwo przypomina, że dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w 2012 roku na mocy ustawy refundacyjnej, do 1 września 2015 roku objęto refundacją 11 nowych, dotychczas nierefundowanych cząsteczek w ramach katalogu chemioterapii, 32 w programach lekowych, a 37 nowych cząsteczek znalazło się na liście leków wydawanych w aptece na receptę.

W wielu przypadkach rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych, co pozwoliło skorzystać z refundowanych terapii większej liczbie pacjentów. Udało się uzyskać sukcesywny wzrost dostępu do leków refundowanych z poziomem dopłaty pacjenta do 20 zł oraz spadek liczby leków, do których pacjenci dopłacali powyżej 20 zł. Ministerstwo podkreśla, że działa w kierunku utrzymania tego trendu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 9 października 2015 r.