Publikacja dokumentów jest zgodna z harmonogramem realizowanego projektu pod nazwą: „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Mapy przedstawiają analizy dla każdego z województw w następujących zakresach: lecznictwo zamknięte (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) dla 15 grup chorób (Moduł A) oraz podstawowa opieka zdrowotna (POZ) dla 15 grup chorób (Moduł A).

Do końca 2017 roku mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ będą uzupełnione o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B).

Źródło: www.mz.gov.pl
 

Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>