Ministerstwo zapewnia, że ceny leków dla pacjentów pozostaną na tym samym poziomie lub nawet, w zależności od wyników negocjacji Ministerstwa Zdrowia z producentami, będą niższe.

„ Wyższe ceny będą wpływały jedynie na te podmioty, które wywożą leki z Polski” – oświadczył wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Podwyższenie urzędowych cen leków w Polsce ma sprawić, że ceny te będą zbliżone do cen w sąsiednich państwach, co ma przyczynić się do zahamowania wypływu leków refundowanych z kraju.

Czytaj: Handel równoległy: rozwiązaniem może być porozumienie z producentami leków>>>

Efekt ten Ministerstwo Zdrowia chce uzyskać dzięki zastosowaniu instrumentów dzielenia ryzyka wymienionych w ustawie refundacyjnej.