Konstanty Radziwiłł poinformował między innymi podczas dyskusji, że zlecony został raport dotyczący wynagrodzeń pracowników w systemie ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej.

Zapowiedział także kolejne spotkania, na których omawiane będą założenia do rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń. Najbliższe zostało wyznaczone na przełom stycznia i lutego 2016 roku.

Podwyżki dla lekarzy jako problem konieczny do rozwiązana „od zaraz” to jeden z postulat zgłoszonych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. 

OZZL zaproponował wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, których płace są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia, czyli stażystów - do 3,5 tys. złotych (obecnie -  2007 zł), rezydentów (nie zmienianego od 7 lat) do  4.400 zł (obecnie 3.170) oraz 4.800 zł -po 2 latach rezydentury(teraz  3.458), a w specjalizacjach deficytowych odpowiednio do 4.900 i 5.300 zł.

Związek zaproponował także wzrost wynagrodzenia  lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Teraz miesięczna płaca zasadnicza lekarza specjalisty wynosi od 1860 do 3950 zł. Związek postulował, aby płaca lekarza specjalisty wynosiła „3 średnie krajowe”, czyli około 12 000 zł.

Czytaj: OZZL: podwyżki dla lekarzy to zmiany konieczne do wprowadzenia „od zaraz”>>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł