Spotkania w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim poświęcono problemom związanym z identyfikacją i pozyskiwaniem potencjalnych dawców oraz wypracowaniu skutecznych rozwiązań, aby zwiększyć liczbę przeszczepianych narządów. W pierwszej placówce doszło do jednego pobrania narządów w 2011 roku, natomiast druga nie zgłaszała jeszcze dawców. W pierwszej połowie 2013 r. na Mazowszu pobrano narządy w 15 szpitalach, w tym w 5 warszawskich. W całym województwie 49 szpitali spełnia warunki do zgłaszania dawców.

Piątkowe spotkania to kolejne, po Mińsku Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim, Wołominie, Grójcu i Sochaczewie konsultacje w ramach cyklu zainicjowanego w październiku 2012 r. przez Dariusza Piątka, wicewojewodę mazowieckiego oraz prof. Pawła Nyckowskiego, mazowieckiego koordynatora programu "Partnerstwo dla transplantacji". Ich celem jest wzrost liczby transplantacji w naszym województwie poprzez nawiązanie dialogu z kadrą zarządzającą szpitali oraz innymi osobami, istotnymi z punktu widzenia transplantacji. Podczas spotkań oceniany jest także stan wdrażania programu "Partnerstwo dla transplantacji", do którego województwo mazowieckie przystąpiło w czerwcu 2010 r.

Źródło: www.mazowieckie.pl