W sumie realizowanych będzie piętnaście inwestycji. 

Największa pula środków - 12 mln zł, trafi do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Otrzymane wsparcie szpital przeznaczy na modernizację i rozbudowę budynku przy ulicy Koszykowej 79A w Warszawie. W zmodernizowanym kompleksie znajdzie siedzibę osiem, rozproszonych obecnie w różnych częściach Warszawy, komórek organizacyjnych.

Natomiast Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie otrzyma w sumie ponad 9 mln zł. Dzięki tym środkom przeprowadzi modernizację oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej. Inwestycje realizowana w latach 2017­–2018 pochłonie ponad 8,2 mln zł. Natomiast 1,7 mln zł placówka przeznaczy na modernizację sieci zewnętrznych zasilania w wodę.

Dodatkowe środki w wysokości 8 mln zł trafią także do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. 5 mln zł szpital przeznaczy na modernizację centralnej sterylizatorni. Zadanie obejmie wykonanie robót budowlanych i wymianę wyposażenia. Zmodernizowany zostanie także oddział chirurgii. Na ten cel szpital otrzyma 3 mln zł.

Do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o. w Warszawie trafi 5,3 mln zł dofinansowania. W ramach inwestycji IV piętro placówki zostanie zaadaptowane na potrzeby oddziału onkologii kobiecej. Centrum zakupi też sprzęt medyczny.

2,2 mln zł dostanie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. w Warszawie. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Barskiej w Warszawie.

Natomiast do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie trafi około 173,5 tys. zł. Środki umożliwią naprawę kolumny laparoskopowej.

Dodatkowe środki trafią także do mazowieckich szpitali w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce i Radomiu.

8 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację centralnej sterylizatorni oraz zakup wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W placówce tej planowana jest także modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby centralnej sterylizatorni oraz przeprowadzenie ciągu pary technologicznej do zasilanych urządzeń. Szpital zakupi także wyposażenie do przeprowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Natomiast Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu otrzyma ponad 8 mln zł na modernizację pawilonu szpitalnego nr 8. W ramach inwestycji zostanie także zakupione wyposażenie. 

 Z kolei Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu otrzyma 1,8 mln zł na modernizację pomieszczeń oddziałów w budynku D. Natomiast w radomskim Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, a także zmodernizowane zostaną instalacje, między innymi przeciwpożarowa i wodno-kanalizacyjna, oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny. Na ten cel placówka otrzyma z budżetu województwa 2 mln zł.

Inwestycje będą realizowane także w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Ponad 5,5 mln zł wesprze przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie obejmuje kontynuację prac wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni.

Środki trafią także do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Placówka otrzyma w 2017 roku 4,7 mln zł na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z zakupem wyposażenia – zadanie to będzie realizowane również w 2018 roku, a łączne nakłady na ten cel wyniosą 10 mln zł. 

Środki trafią również do WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Placówka otrzyma 36 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji budynku warsztatów i garaży.


Źródło: www.mazovia.pl