Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studia będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, trendom demograficznym i potrzebom rynku.

Rynek opieki koordynowanej w  Polsce właśnie się rozwija a Łódź ma szansę stać się jednym z wiodących ośrodków wdrażających ten model.

Absolwenci nowego kierunku nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy jako koordynatorzy opieki medyczno-środowiskowej w placówkach ochrony zdrowia, centrach opieki koordynowanej, jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego, świetlicach i centrach aktywnego seniora a także w organizacjach pozarządowych i instytutach badawczych. 

Nabędą umiejętności potrzebnych do tworzenia usług biznesowych dla seniorów i będą przygotowani do wykorzystania programów gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich.

Uczelnia zapewnia, że kierunek będzie prowadzony przy czynnym współudziale pracodawców z regionu, a jego absolwenci będą mieli realne szanse na zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom potencjalnych pracodawców, a także na znalezienie pracy zaraz po ukończeniu studiów. 

Absolwenci studiów o kierunku opieka senioralna będą mogli pracować zarówno w sektorze usług medycznych jak i w jednostkach samorządu terytorialnego, na różnych szczeblach administracji publicznej, w instytucjach i przy projektach wykorzystujących model opieki koordynowanej. Staną się jednocześnie twórcami i wdrożeniowcami modelu opieki koordynowanej na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym.


Źródło: www.lodzkie.pl

 [-OFERTA_HTML-]