19 kwietnia 2017 Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie posiedzenia przedstawiono wspólne stanowisko wypracowane przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Infarmę dotyczące wątpliwości w zakresie zmian odnoszących się do możliwości wydawania decyzji w zakresie objęcia refundacją w okresie ustalonym przez ministr zdrowia.

- Obecnie decyzje refundacyjne wydawane są na 2, 3 albo 5 lat, co daje przedsiębiorcom szansę na realną możliwość budowania swojej polityki rozwojowej. Brak jasnych reguł określania okresu objęcia refundacją budzi poważne wątpliwości i zwiększa ryzyko dotyczące inwestowania przez branżę farmaceutyczną w nowe produkty. Konfederacja Lewiatan popiera to stanowisko -  komentuje dr Dobrawa Biadun, ekspert ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan, która uczestniczyła w posiedzeniu Komisji.

 

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

 [-OFERTA_HTML-]