„Powszechnie wiadomo, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest niedofinansowany, co w zestawieniach ukazujących poziom nakładów na ochronę zdrowia oraz średnie wydatki na leczenie w krajach Unii Europejskiej lokuje nasz kraj w niechlubnej końcówce” – podkreśla Rada w swoim stanowisku. 

Samorząd lekarski od wielu lat apeluje do rządzących o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. 
„Ochrona zdrowia w Polsce wymaga zdecydowanie szybszego wzrostu poziomu finansowania, gdyż w obecnej chwili system balansuje na granicy wydolności, co obniża poziom bezpieczeństwa całego systemu, zagrażając tak pacjentom, jak i lekarzom. Dalszą konsekwencją tego stanu rzeczy jest odpływ wysoko wykwalifikowanych pracowników medycznych do innych krajów europejskich, gdzie warunki pracy oraz i wynagrodzenia, są lepsze niż w Polsce” – podkreślają autorzy stanowiska. 

Według Rady należy też brać pod uwagę, że szybko zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany demograficzne spowodują, że za 10 lat nakłady w wysokości 6 procent będą jeszcze bardziej nieadekwatne do potrzeb zdrowotnych niż ma to miejsce przy obecnym stanie nakładów. 

Odnosząc się do ogłoszonego projektu regulacji dotyczącej minimalnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych, Naczelna Rada Lekarska wskazała, że projekt ten w istotny sposób odbiega od rozwiązań wielokrotnie prezentowanych – w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów – przez samorząd lekarski. 

„Współczynniki wynagrodzeń przyjęte we wstępnym projekcie rozwiązań dalece odbiegają od poziomu, wskazywanego przez samorząd lekarski już w 2006 roku, jako odpowiedni dla zagwarantowania minimalnego, godnego wynagrodzenia za pracę lekarzy i lekarzy dentystów. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na proponowanym poziomie nie doprowadzi do zapewnienia niezbędnego minimum w zakresie godnych zarobków, a w wielu przypadkach usankcjonuje stan obecny – odbiegający od tego czego oczekują lekarze oraz od tego, co mając na względzie ich kwalifikacje, kompetencje oraz poczucie misji pomocy chorym, im się należy, jako niezbędne i uzasadnione kwalifikacjami oraz charakterem wykonywanej pracy minimum” – podkreśla Rada.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o przygotowanie planu szybszego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz regulacji, które gwarantując minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników medycznych.


Źródło: www.nil.org.pl