Dlatego program szkolenia "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia"  (który może stanowić również część programu MBA w ochronie zdrowia) został skonstruowany w taki sposób, by wyposażyć menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie nowej legislacji i niepełnego finansowania.

Program kształcenia uwzględnia różne perspektywy zadań, które musi podejmować zarządzający szpitalem, przychodnią, czy też praktyką medyczną. Z jednej strony zakres tematyczny obejmuje doskonalenie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie sporów, identyfikacja i doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wykorzystanie potencjału dialogu społecznego.

Z drugiej strony program wyposaża słuchaczy w narzędzia twarde niezbędne w kontrolingu finansowym i operacyjnym, identyfikowaniu optymalnych źródeł finansowania, zasad współpracy z giełdą, inwestorem strategicznym, partnerem PPP, bankiem lub inną tego typu instytucją finansową. Program buduje też obszerną podstawę w zakresie określania optymalnych ram i struktur organizacji, panującego w niej ładu informacyjnego, a także doskonalenia efektywności. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa.

Adresatami programu są dzisiejsi a także przyszli menedżerowie ochrony zdrowia średniego i wyższego szczebla zarządzania, jak również pracownicy administracji centralnej i samorządowej. Pogodzenie potrzeb tych bliskich, a jednak różniących się grup zawodowych, możliwe jest dzięki solidnej a jednocześnie ambitnej bazie programowej.

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, które dają ich uczestnikom możliwość pełnej interakcji. Co szczególnie warte podkreślenia, wykładowcami są wyłącznie praktycy zarządzania w ochronie zdrowia, posiadający jednocześnie doświadczenie akademickie lub naukowe. Podejście to gwarantuje, że szkolenia w Uczelni Łazarskiego są osadzone w rzeczywistości gospodarczej, którą wzbogaca wiedza akademików. Szkolenie trwa 88 godzin.

W gronie wykładowców znajdują się między innymi: dr Robert Mołdach, Edyta Grabowska-Woźniak, dr Marzena Mazur, Michał Rybak, mec. Michał Kłosiński, Aleksander Kacprzyk, Wojciech Mizerka, Agnieszka Szpara, Marek Wesołowski.

Więcej informacji znajduje się tutaj:
http://ckp.lazarski.pl