Nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że lekarz będzie mógł na recepcie zapisać pacjentowi lek z nazwą międzynarodową. Jest to łacińska nazwa substancji chemicznej, którą może zawierać w składzie np. kilka medykamentów umieszczonych na liście refundacyjnej. Od 30 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia o receptach lekarskich.

Do tej pory, czyli od czasu wejścia w życie ustawy refundacyjnej, przepisy nie pozwalały jednoznacznie używać łaciny na drukach recept. Dlatego lekarze w obawie przed karami z NFZ tego unikali. Tymczasem pacjent, który dostaje receptę z nazwą międzynarodową substancji zamiast nazwy konkretnego leku, ma szersze pole manewru. – Informujemy go wówczas, że może kupić tańszy medykament z listy refundacyjnej zawierający właśnie tę substancję. Z drugiej strony może kupić droższy i więcej do niego dopłacić, gdy już wie, że będzie na przykład dla niego skuteczniejszy – mówi Aleksandra Kuźmiak, farmaceutka z Trójmiasta.

Co więcej, nowela rozporządzenia zmienia druki recept na leki odurzające czy psychotropowe. Będą teraz białe – tak jak pozostałe. Do tej pory medycy mogli przepisywać takie farmaceutyki wyłącznie na różowych drukach ścisłego zarachowania.

Różowe druki recept na leki psychotropowe zostają zastąpione białymi. Resort zdrowia uzasadnia, że chorzy realizujący taką receptę czuli się stygmatyzowani. Aleksandra Kuźmiak zaznacza jednak, że zmiana może przynieść też wiele kłopotów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 (Dz. U. poz. 1506)

Źródło: Rzeczpospolita