Prawie 280 osób niepełnosprawnych zatrudniają zakłady aktywności zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego funkcjonuje 7 tego rodzaju placówek. W planach jest uruchomienie dwóch kolejnych: w Strzelnie i we Włocławku.

- Zakłady aktywności zawodowej są skuteczną formą prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dają szansę na przygotowanie do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Wspieranie tego typu placówek to jedno z zadań samorządu województwa. Urząd marszałkowski pokrywa koszty ich funkcjonowania w ponad 90 procentach - mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Choć ZAZ-y zajmują się wytwórczością i oferują różnego rodzaju usługi, nie są zwykłymi firmami i rządzą się innymi mechanizmami niż zwykłe podmioty gospodarcze. Podstawową ich zasadą jest, że całość wypracowanego dochodu przeznacza się na realizację misji, czyli społeczną i przede wszystkim zawodową rehabilitację zatrudnionych.

W regionie kujawsko-pomorskim działa siedem takich placówek: w Białych Błotach w powiecie bydgoskim, w Brodnicy, w Bydgoszczy, w Drzonowie w powiecie chełmińskim, w Radziejowie, w Wąbrzeźnie oraz w Tucholi.

W ZAZ-ach utworzono łącznie 369 stanowisk pracy, w tym 279 dla osób niepełnosprawnych i 90 dla personelu wspomagającego rehabilitację zawodową. Działalność i tworzenie zakładów wspiera finansowo samorząd województwa. W 2015 r. zabezpieczył na ten cel prawie 9,3 miliona złotych.

Trwają przygotowania do utworzenia dwóch kolejnych zakładów aktywności zawodowej. Jeszcze w 2015 roku taką placówkę uruchomi samorząd gminy Strzelno w powiecie mogileńskim. ZAZ będzie działać w Strzelnie i pobliskim Przyjezierzu (miejscowości wypoczynkowej położonej nad Jeziorem Ostrowskim), zajmując się między innymi realizacją usług turystycznych i gastronomiczno-noclegowych, pralniczych, parkingowych, remontowo-porządkowych i rolniczo-ogrodniczych oraz rękodziełem. W zakładzie zatrudnienie znajdzie 27 osób niepełnosprawnych.

Uruchomienie zakładu aktywności zawodowej planuje także samorząd Włocławka. W placówce, na lokalizację której przewidziano budynek przy ulicy Łęgskiej 20, planuje się prowadzić usługi pralnicze, krawieckie, parkingowe oraz wynajem sali sportowo-konferencyjnej. W ZAZ mają powstać stanowiska pracy dla 40 osób, w tym 31 osób z niepełnosprawnością. Trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji związanej z utworzeniem i działaniem zakładu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl, stan z dnia 10 sierpnia 2015 r.