Zakłady aktywności zawodowej w regionie działają w Bydgoszczy, Białych Błotach, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Drzonowie, Radziejowie i Tucholi. W trakcie tworzenia są kolejne dwa - w Strzelnie i we Włocławku. Choć zajmują się wytwórczością i oferują różnego rodzaju usługi, zakłady aktywności zawodowej nie są zwykłymi firmami i rządzą się innymi mechanizmami niż zwykłe podmioty gospodarcze. Podstawową zasadą jest, że całość wypracowanego dochodu przeznacza się na realizacje misji, czyli społeczną i przede wszystkim zawodową rehabilitację zatrudnionych. W ZAZ-ach utworzono łącznie 364 stanowiska pracy dla  osób niepełnosprawnych i personelu  wspomagającego rehabilitację zawodową. 

Czytaj: 
NIK: terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych nie przynosi pożądanych rezultatów >>>

W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczy ponad 1,3 tysiąca osób niepełnosprawnych. Placówki stwarzają osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Terapię osób niepełnosprawnych realizuje się na podstawie  indywidualnego programu rehabilitacji. Działalność WTZ-ów, prowadzonych najczęściej przez organizacje pozarządowe. 

Wspólnie z podopiecznymi oraz pracownikami zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej Urząd Marszałkowski organizuje dwa razy w roku przedświąteczne wystawy i kiermasze rękodzieła. 

Perspektywy i szanse rozwoju tych placówek były tematem poniedziałkowej (20 kwietnia 2015) debaty w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem przedstawicieli ZAZ-ów, WTZ-ów oraz samorządowców.

Uczestnicy spotkania „Podmioty reintegracji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim – dziś i w perspektywie” rozmawiali o możliwościach finansowania zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.