Jedną z najważniejszych inwestycji będzie, uwzględniająca europejskie standardy dla tego typu placówek, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

- Za realizację drugiej części programu będzie odpowiedzialna nasza wojewódzka samorządowa spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, która zarządza też jego pierwszą częścią. Środki pochodzić będą z zaciągniętego przez KPIM kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dokończenie modernizacji szpitali jest niezbędne  – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.  

Rozbudowa WSZ, placówki bardzo ważnej w regionalnym systemie lecznictwa, stała się konieczna ze względu na zbyt małą powierzchnię i konieczność funkcjonalnego połączenia oddziałów psychiatrycznych i oddziału zakaźnego z głównym zapleczem diagnostycznym. W skład struktury lecznicy wchodzą bowiem obecnie także szpitale psychiatryczny i obserwacyjno-zakaźny. 

Czytaj: Kujawsko-pomorskie doposaży wszystkie porodówki w województwie >>>

Inwestycja rozpocznie się od modernizacji i rozbudowy istniejącego gmachu głównego lecznicy, który po dobudowaniu nowych skrzydeł, pomieści dobrze zorganizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy, z własnymi salami operacyjnymi i nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, sąsiadujący z oddziałem kardiologii inwazyjnej, a także główny blok operacyjny szpitala, cztery oddziały łóżkowe (w tym 318 nowych łóżek na oddziałach zabiegowych) i umiejscowione na dachu lądowisko dla helikopterów. Równolegle będą wznoszone trzykondygnacyjny parking i budynki techniczne. W drugim etapie rozbudowy powstaną budynki dla szpitala zakaźnego i sześciu oddziałów psychiatrycznych, a także pawilon administracyjny który pomieści także aptekę. 

Pozostałe inwestycje, których realizację zakłada program modernizacji i rozwoju szpitali wojewódzkich, dotyczą Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.

Najwięcej prac przewidziano w Centrum Onkologii. Inwestycja  w tej placówce obejmuje między innymi budowę polikliniki, wymianę linii do radioterapii , doposażenie Zakładu Genetyki Molekularnej Innowacyjnego Forum Medycznego, rozbudowę Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych oraz rozbudowę Ambulatorium Chemioterapii.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji programu to ostatni kwartał 2015 roku.